Νεο πρόγραμμα επιχορήγησης 5000€ για eshop σε επιχειρήσεις λιανεμπορίου

 

Ποσό επιχορήγησης Έως 5000€
Κριτήρια που πρέπει να καλύπτετε και ποιες επιχειρήσεις αφορά
 • Nα έχετε ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (o ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας να ξεκινάει από 47)
 • Να έχετε Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης
 • Να έχετε κλείσει υποχρεωτικά από το Νόμο τουλάχιστον για 1 ημέρα λόγω covid 19
 • Να έχετε έναρξη πριν τις 7/11/2020
 • Να έχετε μείωση του τζίρου πάνω από 20% , μεταξύ του ΄Δ τριμήνου του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2019 για όσες επιχειρήσεις έχουν έναρξη πριν την 30/9/2019.
  Δεν υπάρχει όριο πτώσης τζίρου για όσες ιδρύθηκαν από 1/10/2019 έως και 7/11/2020
 • Να τηρούν τις προϋποθέσεις από το πλαίσιο DeMinimis (έως 200.000 επιχορήγηση στη 3ετία)
 • Να μην είστε μέλος σε Franchise, να μην πουλάτε αλιεύματα και να μην πουλάτε είδη και προϊόντα καπνού.
 • Να μην είναι μεγάλες επιχειρήσεις σε μέγεθος.
Προθεσμίες Υποβολής πρότασης
 • Δεν έχουν βγει.
  Οι υποβολές αναμένονται να ξεκινήσουν εντός του Ιανουαρίου.
Τι επιδοτείται
 1. Κατασκευή νέου, ή αναβάθμιση παλαιοτέρου ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)που θα είναι σε 2 τουλάχιστον γλώσσες, θα είναι συμβατό με κινητά τηλέφωνα, θα επικοινωνεί με την αποθήκη, θα ολοκληρώνει τις παραγγελίες με ηλεκτρονικές πληρωμές και θα είναι έχει κώδικα που θα επιτρέπει την πρόσβαση από ΑΜΕΑ
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)για το σκοπό του e-shop
 3. Serverπου θα εξυπηρετεί το e-shop
 4. Εξοπλισμός Δικτύου,Bar code readers, εκτυπωτές κλπ που θα εξυπηρετούν το e-shop
 5. Δαπάνες για ψηφιακή πολιτική ασφάλειας

Εντάσσονται οι δαπάνες που έχουν γίνει μετά τις 18/3/2020

Ποιες διαδικασίες πρέπει να κάνετε:

(πρώτα υλοποιείτε και μετά αιτήστε επιχορήγηση)

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ελέγξουμε την δυνατότητά σας να υποβάλλετε πρόταση και ότι πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και κατόπιν να σας δώσουμε προσφορά.
 2. Υλοποιείστε την επένδυση: λαμβάνετε τα τιμολόγια, εξοφλείτε τα ποσά, γίνονται οι λογιστικές εγγραφές ΠΡΙΝ την υποβολή της αίτησης από το γραφείο που συνεργαζόμαστε (ή το δικό σας)
 3. Συλλέγετε τα Δικαιολογητικά για την πρόταση. Ενδεικτικά: υπεύθυνες δηλώσεις, ΚΑΔ απόTAXIS, τιμολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις, λογιστικές εγγραφές, αποδεικτικά δημιουργίας και λειτουργίας του e-shop, φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος, δηλώσεις ΦΠΑ 2019 & 2020 κλπ
 4. Υποβάλλουμε την αίτηση στην πλατφόρμα που θα ανοίξει
 5. Σας καταβάλλεται η επιχορήγηση σχετικά άμεσα
 6. Γίνεται μετά την καταβολή διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών και της υλοποίησης
Λοιπές πληροφορίες
 • Δεν θα υπάρχει μάλλον συγκριτική βαθμολόγηση και όλες οι επιχειρήσεις που θα πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια θα χρηματοδοτηθούν
 • Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι βάση της προδημοσίευσης και όχι της προκήρυξης συνεπώς ενδέχεται να ακολουθήσουν νέα κριτήρια  κατά την οριστική προκήρυξη του προγράμματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to Top